دسته بندی ها

فولیار برون امکس
وضعیت:
نا موجود
تولید کننده:
omex
وزن:
1 کیلوگرم
قیمت فروش:
0 تومان
تعداد:

0

   

با توجه به نقش عنصر بور در فرآیندهای متابولیکی گیاه و بویژه تولید دانه گرده پیشگیری از کمبود این عنصر اهمیت زیادی در بهبود کیفی محصول و افزایش عملکرد گیاهان دارد. میزان مصرف متوسط این کود 2 لیتر در هکتار یا 300 سی سی در 100 لیتر آب می باشد. 

عنصر

ازت

بر

درصد حجمی

6.5

15