فرم سفارش اینترنت

محاصبه ی هزینه ی راه اندازی اینترنت

شروع کنیم

0$

با تشکر از شما ،همینک به صفحه ی پرداخت منتقل خواهید شد

نحوه ی نصب مودم

- +
1

خودم نصب می کنم
+4000 هزینه ی مخابرات

- +
1

نیاز به تنظیم مودم دارم
+14000

- +
1

نیاز به کارشناس فنی جهت راه اندازی در محل دارم
+24000

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

انتخاب نوع سرویس

سرویس های محدود
سرویس های با محدودیت حجمی و سرعت بالاتر

سرویس های نامحدود
سرویس های بدون محدودیت حجمی و سرعت کمتر

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

مودم ADSL دارید؟

مودم دارم

مودم ندارم

خودم تهیه میکنم .

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

انتخاب نوع مودم

- +
1

مودم بی سیم
مودم های با قابلیت اتصال به وای فای
+60000

- +
1

مودم ساده
مودم های با قابلیت اتصال به کامپیوتر
+40000

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

انتخاب سرعت (سرویس محدود)

سرویس کولاک با سرعت 4 مگ

سرویس کهکشان با سرعت 8 مگ

سرویس شهاب با سرعت 16 مگ (نهایت سرعت)

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

انتخاب سرعت (نا محدود)

نیم مگابیت
+25000

یک مگابیت
+30000

دو مگابیت
+40000

چهار مگابیت
+80000

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

اینترنت کولاک 4 مگابیت

- +
1

اینترنت کولاک چهار گیگ در ماه
+27500

اینترنت کولاک ده گیگ در ماه
+44000

- +
1

اینترنت کولاک سی گیگ در سه ماه
+115500

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

اینترنت کهکشان 8 مگابیت

- +
1

اینترنت کهکشان 4 گیگ در ماه
+29700

- +
1

اینترنت کهکشان ده گیگابایت در ماه
+46200

- +
1

اینترنت کهکشان سی گیگابایت در سه ماه
+19900

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

اینترنت شهاب 16 مگ

- +
1

چهار گیگابایت حجم در یک ماه
+14000

- +
1

ده گیگابایت حجم در یک ماه
+46200

- +
1

سی گیگابایت حجمدر سه ماه
+126500

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

My Step (1)

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

مشخصات شما

برای ادامه یکی از آیتم ها را انتخاب کنید

مرحله ی بعد

هزینه ی نهایی

هزینه ی نهایی سرویس شما


Discount :

سفارش سرویس